Nazwa

 

Przyjmuje się, iż nazwa miasta pochodzi od słowiańskiej nazwy potoku (biela, bila – biała). Pierwsza udokumentowana forma nazwy (Bela) pojawiła się w roku 1288. Ta wzmianka oraz wpis z roku 1379 (zur Bele) potwierdza przypuszczenie, iż miasto pierwotnie nazywane było „Białą”. W XV w. nazwę przystosowano do wymowy niemieckiej, pojawia się forma „Belau” lub „Bielau”. W XVI w. dołączony zostaje potocznie używany przedrostek „lang” (niem. długi) ze względu na charakterystyczną rozciągłość geograficzną wsi (8km). W roku 1758 funkcjonuje już nazwa „Langenbielau”, a w niektórych dialektach lokalnie stosuje się formę „Biele”. Współczesna nazwa „Bielawa” powstała w wyniku repolonizacji dokonanej przez władze polskie w roku 1945.