Ekologiczna Bielawa

 

Bielawa jest miastem przyjaznym dla środowiska naturalnego i starającym się budować świadomość ekologiczną wśród mieszkańców. Dowodem na to jest m.in. przekształcenie w roku 1999 Przedszkola Publicznego nr 1 w Przedszkole Ekologiczne, utworzenie w roku 2001 pierwszej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej „Szkoły Słonecznej”, która rok później przemieniona została w Centrum Odnawialnych Źródeł Energii, a także wiele innych działań podejmowanych z myślą o ochronie środowiska. W roku 2006 zrealizowano projekt pod nazwą „Ekologiczne zagospodarowanie OWW Sudety”. Proekologiczna edukacja najmłodszych odbywa się również w Szkole Leśnej, powstałej przy udziale Niemieckiej Fundacji Ochrony Środowiska DBU.